Терминологичен Речник
врѣдъ прѣмл҄ѧ  
врѣдъ прѣмл҄ѧ синт. физ. Претърпяващо въздействие ( παθητόν, τό ) . Такова е съставеното от елементите, което под външно въздействие се разгражда на тях. Бог не претърпява нищо подобно (т.е. не съществува външна причина за съединяване и разделяне в Него), понеже е несъставен: како бо сть стъ, аще сть ѡпсанъ л вредъ прїмлꙗ? како л можеть бꙑт беꙁ вреда же вещьм сьложено есть  пакꙑ въ тꙑ расходꙗть сꙗ? ЙЕ Бог 31a 2 – 7 Сем. гн. стьство, вещь, вещьство, стѵх, ꙁемл҄ꙗ, вода, въꙁдѹхъ, огнь, каьство