Терминологичен Речник
въстокъ  
въстокъ м еклес. Изток ( ἀνατολή, ἡ ) , като култова ориентация при отдаване почит на Христос: въсходъ псанїхъ менова сꙗ х͠ъ, въꙁложмъ емѹ въстокъ на поклонъ ЙЕ Бог 257а 9 – 257b 1 въꙁносмъ къ востокѹ въꙁнашааше сѧ,  тако ему а͠пл поклонша сѧ ЙЕ Бог 258b 5 – 7 Син. въсходъ Сем. гн. богъ, сѹсъ хрьстосъ, поклонъ