Терминологичен Речник
въносъ  
въносъ м анат. Вдишване ( ὁλκή, ἡ ) . Приемане на въздухa, необходим за съзиждането на тялото: въꙁдѹшьнꙑ бо есть въносъ ꙁносъ, вънмаемъ ꙁносмъ нъ съставъ плът ЙЕ Бог 42b 5 – 7 Сем. гн. плъть, жвотьно, жвотъ