Терминологичен Речник
въспомнань  
въспомнань -ꙗ ср 1. гносеол., сотир. Съзнание, осъзнаване ( συναίσθησις, εως, ἡ ) . Така осъзнаването на своята слабост е инструмент на Божия Промисъл. Бог допуска човек да извърши порочни дела, за да осъзнае своята слабост, за да се смири, да се върне към Бога и да му се изповяда: послабть б͠ъ ктомѹ въ сквьрно дѣло въпаст, ꙗкоже паденемь въ въспомнане прт своеꙗ немощ  съмѣрт сꙗ  пршьдъ сповѣсть сꙗ г͠в ЙЕ Бог 210a 7 – b 3 2. мистер. Спомен за Иисус Христос ( ἀνάμνησις, εως, ἡ ) , каквото е предназначението на евхаристията: рее б͠ъ „се м есть плъть“, „се м есть кръвъ“  „се творте въ мое въспомнане“ ЙЕ Бог 267а 1 – 3 Син. помнань Сем. гн. таньство, сѹсъ хрьстосъ, ꙁавѣтъ