Терминологичен Речник
вньство  
вньство ср триад. Причина ( αἴτιον, τό ) . Единството на Св. Троица се проявява в това, че Синът и Духът Свети се възвеждат към една причина (Бог Отец), без да се събират и смесват, както е в модализма на Савелий: едного же б͠а пае с͠тую тр͠цю, въ едно вньство сн͠ю  дх͠ѹ въꙁносмома, не сълагаем н съмажм по савелевѹ съвъкѹпѹ ЙЕ Бог 81а6 – b 3 Сем. гн. богъ, троца, отьць, вна, вньнкъ, сꙑнъ, дѹхъ