Терминологичен Речник
вѣдѣнь  
вѣдѣнь -ꙗ ср богоп. Знание ( γνῶσις, εως, ἡ ) , присъщо на Бога. Отличава се с това, че нищо не му убягва, от Бог нищо не остава скрито. В символическото богословие се представя в образа на очите, веждите и виждането: ѡ бо ѹбо бож  вѣцѣ  вѣдѣнь вьсемѹ творенью вдѧщѹю слѹ  не ѹтаꙗе сѧ того вѣдѣнꙗ раꙁѹмѣвамъ ЙЕ Бог 94a 5 – 94b 2 Сем. гн. боговѣдѣнь, псань, слово, съкаꙁань, ѹвѣдѣнь, сла