Терминологичен Речник
врагъ  
врагъ м 1. ет. Враг ( ἐχθρός, ὁ ) – съблазнител и противник на нашето спасение, едно от наименованията на Сатаната: да ельма же б͠ж(с)тва надеждею врагъ прѣльст л͠вка ЙЕ Бог 224a 6 – 7 нашего сп͠сенѧ врагъ ЙЕ Бог 284b 7 2. ет. Врагове Божии ( δυσμενής ὁ ) : желован же все прїсно къ б͠ѹ протѧжюще, а гнѣвъ на бж͠ѧ врагꙑ въорꙋжꙗюще ЙЕ Бог 328а 3 – 5 Син. дꙗволъ, сотона Сем. гн. грѣхъ