Терминологичен Речник
вньнкъ  
вньнкъ м 1. триад. Причина, причинител ( αἰτία, ἡ ) . Бог Отец е начало и причина на всичко: еднъ оц͠ь всемѹ наатъкъ  вньнкъ ЙЕ Бог 51b 6 sq Син. творьць Сем. гн. богъ, вна, наѧтъкъ, сѫщьство, стьство, бꙑть, ꙁьдань, мръ, тварь, твор҄ень, сътвор҄ень 2. агиол. Причина на живота ( ἄτιος, ὁ ) . Починалите с вяра в Христос, Който е самият живот, светии не са мъртви: понеже саможвꙑ, же жꙁн вньнкъ, въ мрътвꙑхъ сꙗ въьте, же въ надеждю въскрьсеню  къ немѹ вѣрѹющмъ ѹсъпъшемъ н мьрьтвꙑ наремъ ЙЕ Бог 295а 5 – 10 Син. вна Сем. гн. жꙁнь, сѹсъ хрьстосъ, свѧтꙑи