Терминологичен Речник
врѣмѧ  
врѣмѧ -врѣмене ср есхат. Време на печал ( καιρός, ὁ ) , когато ще възкръснат мъртвите според пророчеството на Даниил:  въ бж͠ствьнꙑ данлъ:  въ годъ онъ въстанеть мхалъ, кнꙗꙁь велкꙑ, стоꙗ въ сн͠овѣхъ люд твохъ; т бѹдеть времꙗ пеально, ꙗкоже не бꙑ(с) ЙЕ Бог 349а 3 – 7 Син. годъ Сем. гн. въскрьсень