Терминологичен Речник
вождь  
вождь м мистер. Ръководител за възвръщащите се към Бога ( χειραγωγία, ἡ ) като функция на кръста: съ (крьстъ) ... обращающхъ сꙗ вождь ЙЕ Бог 253а 8 – 9 Син. пѫть Сем. гн. крьстъ, крьщень, съпасень