Терминологичен Речник
влькъ  
влькъ м зоол. Горско животно вълк ( λύϰος, ὁ лат. lupus ) : топлъ же конь на желан; влькъ же не ѹкроттъ сѧ ЙЕ Шест 241a 3 л львца любтъ ѧда своꙗ  влькъ отъ пътщь свохъ въꙁбранѣтъ ЙЕ Шест 243c 18 sq Сем. гн. ꙁвѣрь, плътоꙗдьць, лсца, медвѣдца, рꙑсь