Речник на Патриарх Евтимий
к꙯ кадло кадльнца кадт каꙁнене каꙁнт каꙁнь каꙗфнъ како каковъ какогръ какоже калоꙗнъ калъ камене каменотворьнъ каменьнъ камо камѣнъ камꙑ кана канантъ кандло канонъ кападокнъ кападокꙗ капернаѹмъ капще каплꙗ кармль касат сѧ катавасꙗ катсма катольскъ каꙗт сѧ квасъ квашенъ кедръ кедрьскъ келца келꙗ кесаревъ кесарскъ кесарꙗ кесарь кесарьскъ квотъ клкане клкꙗ клкꙗннъ ктовъ ктъ клавдевъ кланꙗт сѧ класъ клевета клеврѣтъ клепат кль клѣть клюмъ клюь клѧтва кншава коварьство коват ковъ ковьегъ когда кожа кожанъ коꙁ колесьнца колба колко кольство коло колѣ колѣбат сѧ колѣно колѣнопоклонене колѣнопрѣклонене коль кольм кондакъ конобъ конста константе константновъ константнъ константнь константꙗ константовъ константъ конь коньць коньна конььнѣ конььнѣе конььнъ копе корабль корабьнкъ корень корсть коснѫт сѧ кость которъ которꙑжьдо кошь кра краль краневъ краст сѧ красоват сѧ красота красьнѣ красьнъ кратъкъ крло крнъ кране кровъ кромѣшьнь кротость кротъкъ кротъцѣ крѣпт сѧ крѣпость крѣпъко крѣпъкъ крѣпъцѣ кръвопца кръвотовъ кръвь кръвьнъ кръмтель крꙑт сѧ крьстльнца крьсттелевъ крьсттель крьстт крьстовдьнѣ крьстовдьнъ крьстообраꙁьно крьстообраꙁьнѣ крьстъ крьстьнъ крьстьць крьщат крьщене крѫгъ ктторъ кѹмръ кѹпт кѹплꙗ кѹпъ кѹпьно кѹпьномꙑсльнъ къжьдо къꙁнь кънга кънѧгꙑн кънѧꙁь късьнѣне късьнѣт късьнъ къто кꙑ кꙑжьдо кꙑпѣт кѫпане кѫпѣль кѵпрꙗнъ кѵрлъ кѵрꙗкꙗ кѵръI кѵръII