Речник на Патриарх Евтимий
какоже  
какоже нареч (6) Как, по какъв начин. Какоⷤ смѣете трї кртⷭы дрѣвѣны сътворше ИМ 170v.27 Какоже  ꙗже по естъствꙋ съпрѡтвнаа стхїа сътѧт сѧ неврѣдно въ едного мра сплъненїе Филот 91.6 Какоже л  велкы ѻнь  въселнꙿскы събрат хотѣше съборь Конст 437v.19 Същото значение и в ИМ 169r.15 170v.16 Филот 91.8.