Речник на Патриарх Евтимий
колко  
колко нареч (5) Колко много, в какво количество, колко. Колц мнѡгажⷣ цр͠іе  варвар вьсхѡтѣшѫ тво славны грⷣа тръноⷡ ѻꙁлобт  беꙁ вѣст сътворт Петк 81v.21 колм ѿ х͠а ѻ нмже подвѕаше се колко тьмам въспрїмѹⷮ нескаꙁанные поьст  славѹ Нед 604r.14 Посл тамо  вждь, колка мнѡжьства  нарѡд сътѧт сѧ, кланѣѫще сѧ  ьтѫще ЙП 194.3 Същото значение и в Петк 76r.3 Нед 604r.7.