Речник на Патриарх Евтимий
кесаревъ  
кесаревъ прил притеж (1) кесареваꙗ Като същ. ср. мн. Кесаревото; онова, което се пада, следва да се даде на кесаря. ѿдаⷭ  кесарѡв кесареваа, ꙗко да беꙁ ꙁабавленїа б͠жїа б͠в дат въꙁможетъ ЙР 8.11