Речник на Патриарх Евтимий
краневъ  
краневъ прил притеж (5) кранево мѣсто Вж. Конст 432v.17 433v.25 434r.11. кранева голгота Вж. Конст 432v.12 433r.39.