Речник на Патриарх Евтимий
константновъ  
константновъ прил притеж. от ЛИ (4) Константинов; на Константин. Въдана быⷭ кѡⷩстѣ ѡц͠ѹ кѡнстантіновѹ въ женѹ Ѳеодора дъщ маѯїмїана єркѹлїа Конст 424v.5 Неѹтаено же се̏ быⷭ Ѳеодорѣ женѣ кѡнстантнѡвѣ Конст 424v.15 до конца повоевань бѣше ѡт Рмлѣнꙿ весь Гръьскый рѡд, єлко съ въсѣм царствѹѫщї Кѡнстантїновь под собоѫ мѣт град  въсѧ ѡкръстныѧ єго страны Мих 173.28 Същото значение и в Конст 425v.29.