Речник на Патриарх Евтимий
константе  
константе -ꙗ м ЛИ (2) 1. Константий (Констанций) – Флавий Юлий Констанций, син на император Констанций I Хлор и по-малък полубрат на Константин I Велики. ѿ не же мѣаше сн͠овы тр, мꙿже мена сѹть. кѡнстантїе Конст 424v.16 2. Константий (Констанций)– Флавий Юлий Констанций II, римски император (337–361), вторият син на Константин I Велики. Въ вторыє же десетце втораго своего с͠на кѡнстантіа, тоюжⷣе дїадмою ѻблож Конст 436r.35