Речник на Патриарх Евтимий
крѣпт сѧ  
крѣпт сѧ -крѣплѭ сѧ -крѣпш сѧ несв (1) Силен съм (по дух), укрепвам. н͠нꙗ стннѹю ѻбрѣтосте вѣрѹ. въ нже  прѣбывате,  стоте •  крѣпте се •  б͠ь мра бѹд съ вам Конст 438r.26