Речник на Патриарх Евтимий
крьстообраꙁьно  
крьстообраꙁьно нареч (7) Кръстообразно, под формата на кръст. Жъꙁлѡⷨ мѡӱс кртⷭаѡбраꙁно водꙋ ꙁнаменавь, мѡре раꙁдѣл ИМ 167r.4 пае сл͠нца лѹе спѹщающее. крⷭтаѡбраꙁно себе покаꙁѹющ ѕвѣꙁдныⷨ въѡбраженїемь Конст 426r.24 ѡвь ѹбо на небо рѹцѣ протеженѣ мѣе въсѹ прѣпровождааше нощь, ѡвь же въ колѣнопрѣклоннхь, нь кр(ъ)стоѡбраꙁно тѣхь протеѕае Кипр 227.15. Същото значение и в ИМ 167r.3 ЛЙЗ 286.13 302.3 ЛОглаш 388.4.