Речник на Патриарх Евтимий
красоват сѧ  
красоват сѧ -красѹѭ сѧ -красѹеш сѧ несв (8) 1. Крася се, украсявам се. въ свѣтлыхь красѹе се прїде ксарь.  на сѹдщ сѣдь Нед 605r.36 Се бо напае стрⷭтръпца раⷣует се. се красѹет се Нед 611r.34 Мѡѵсей велкый онъ, же пръвѣе божїй ꙁакѡнъ ѡт гѡры прнесый, мже въс красѹем сѧ  хвалм сѧ ЙП 191.4 2. Прен. Гордея се. Слышеще же сїа даже до ѡкана ѻкръстнї єꙁыц, радѡваахѹ се  въсакѹ томѹ покаꙁоваахѹ прїаꙁнь  тѻго менемь красоваахѹ се Конст 426v.41 двлꙗахѹ се ѹбо съ н͠бсе сїа ꙁреще аг͠гел. радоваахѹ се аплⷭ • красѹахѹ се патрїарс •  влⷣка веселꙗше се Нед 603v.32  въс того красѡваахѫ сѧ добрѡдѣтѣлм,  славлѣаше сѧ мѧ єго ѡт въсѣх ЙП 185.7 Същото значение и в Конст 427r.13 428r.18.