Речник на Патриарх Евтимий
константъ  
константъ м ЛИ (1) Константин – Флавий Клавдий Константин Младши (Константин II), римски император (314–340), най-големият син на Константин I Велики. сн͠а ѹбо своего кѡнстанта ксара нарекь, въ галлїе ѿпѹст Конст 429r.15