Речник на Патриарх Евтимий
ктторъ  
ктторъ м (3) Спомоществувател при изграждането на храм или манастир; дарител. Ѻ памѧт оставлен грѣхѡм блаженых кттѡръ храма сего ЛЙЗ 287.23  пакы станет на мѣстѣ, дѣжестоаше.  помнает въ себѣ ктїтѡры храмѹ ЛЙЗ 300.6 Єще молм сѧ ѡ свѧтѣйшемъ архїепскопѣ нашемъ. – Єще молм сѧ ѡ ктѵторѣхь Яков 314.15