Речник на Патриарх Евтимий
крьщат  
крьщат -крьщаѭ -крьщаеш несв (3) Кръщавам, покръствам Сце мѫдръствѹемь  сце кр(ъ)щаемь въ тройцѫ єдносѫщнѫѧ по ꙁаповѣд самого господа ЙП 187.8 Шедше ѹбо, наѹте въсѧ ѧꙁыкы, кр(ъ)щаѫще х въ мѧ ѡтца  сына  свѧтаго дѹха ЙП 187.10 крьщаемꙑ Като същ. м. ед. Този, който приема кръщение; кръщаваният. Кто съ; же въ водѣ кр͠щаемы ИМ 165r.16