Речник на Патриарх Евтимий
крьстльнца  
крьстльнца ж (1) Купел, голям съд за кръщение. Нѫ, прѣжде, даже ѹготоват сїа по ѡбыаю, скона сѧотроѧ. Въꙁем проеє тѡ  прѣд кръстлнцеѧ полож II Никод 224.12