Речник на Патриарх Евтимий
кѹпьно  
кѹпьно нареч (48) 1. Заедно, вкупом. молю вы братїа  сестры въсѣхь кѹпно ѻ мен г͠а І͠ѵ Х͠а Нед 610r.34 въхѡдѧт въ цр(ъ)ковъ свѧщеннкъ кѹпно  дїакѡнъ  творѧт метанїе прѣдь свѧтым кѡнам ЛЙЗ 283.11 кнѧꙁѧ же  владѡмыѫ, цр(ъ)кѡвнкы же  вѡны въсѧ кꙋпнѡ, же въ градѣ семъ нашемъ жвѫщѫѧ МЕп 342.26 Същото значение и в Петк 76v.21 78v.30 ИМ 170v.28 Филот 92.32 97.2 99.15 Конст 424r.19 430r.24 431r.16 431v.5 433r.16 435v.4 436v.39 439r.34 ЙП 201.34 I Никод 206.32 ЛЙЗ 295.32 302.16 МИнд.1-2 349.3. 2. Едновременно, същевременно, заедно с това. кѹпно же  вашѧ прꙁываѫ молтвы, же на сїе дѣло нас понѫдвшїх ЙП 183.9  дїакѡнѹ рекшѹ малѣмь гласом: Господѹ помолм сѧ, кѹпно  ѡрарь свой дръжѫщѹ трїм пръсты десноѫ рѫкоѫ ЛЙЗ 291.13 Благослов, владыко, въход свѧтый, покаꙁаѫ кѹпно  къвъстокѡм съ ѡрарем, сце дръжѫ его ЛЙЗ 291.16 Същото значение и в Петк 74v.15 ЙР 12.6 ИМ 162v.30 163r.17 171r.31 172r.19 173v.14 173v.22 174v.5 Конст 426r.38 437r.6 Нед 605v.31 608r.19 610r.17 Филот 80.32 ЙП 195.12 I Никод 209.2 Антим 245.9 ЛЙЗ 299.26 303.22 305.29. 3. Изцяло, напълно. въсѣхъ абїе ꙋтав сѧ. рѡдтелѧ кꙋпно  сърѡⷣнкы. рабъ же  рабынь Петк 76r.24 Еже аще хощеш, глагол, въсѣкое съмнѣнїе  страх кѹпно ѡт себе ѡтложвъ Филот 82.14