Речник на Патриарх Евтимий
крьсттель  
крьсттель -ꙗ м (5) Който кръщава, кръстител.  стннѣшее рещ, кртⷭлѣ въ въсемъ подраⷤваѫщ жтїемъ ⸱ пѡстѡмъ  бдѣнїемъ себе ꙋдрѫаѫщ Петк 76v.25 оанъ крьсттель Вж. ЛЙЗ 286.28 СЙЗ 369.22 ЛОглаш 383.6 Яков 325.10.