Речник на Патриарх Евтимий
катавасꙗ  
катавасꙗ ж (5) Катавасия – ирмосите в края на всяка песен или отделна песен на канона. Катавасїа: Хрстос раждает се, славте Теоф 265.26 Катавасїа: Прьвовѣномꙋ ѡт отца Теоф 266.22 Катавасїа: Богь сый мра Теоф 268.28 Същото значение и в Теоф 267.27 271.16.