Речник на Патриарх Евтимий
кожа  
кожа ж (4) Кожа (на човек, животно). ꙗкоⷤ вльц ѡвею ѻблькше се кожею кротцѣ прїдоше къ нмꙋ, скѹшающе єгѡ ꙗкоⷤ г͠а фарїсее ИМ 164v.11 ового же въ кѡноб врѧща, дрѹгаго же стръмоглавь обѣшена, ного же съ кожеѫ одраема ЙП 194.23 оꙁлоблнїа бѣсѡвь трьпеще. ходеще въ млотех  въ коꙁїахь кожахь Кипр 235.26. Същото значение и в Конст 426r.7.