Речник на Патриарх Евтимий
когда  
когда нареч (12) 1. Кога. не ѿ агг͠лъ бо когⷣа прїемлⷮ, нь ѿ сѣмене авраамлꙗ прїемлⷮ ИМ 165v.22 тѣмꙿ же щедтꙿм се правды вѣньць. где  когда Нед 604r.26 Сконаста се о мо въ слово твое, глаголющ, когда ѹтѣшнн ме Кипр 225.9. Същото значение и в Петк 76r.13 77r.19 Мих 176.8 I Никод 219.25. 2. Някога, понякога, когато и да е. Сцевое ѹбѡ хѹлно евелѣнїе събѡрнаа цр͠кв, н же прѣеть когⷣа н же прѣдаⷭ ИМ 168v.25 Не бѡ обрѣте се когда таковое лце съпрежено Антим 245.16 Не бѡ обрѣте се когда таковое лце съпрежено ѡбльгено когда ѡт ꙁапрѣщенїа Антим 245.17 да не когда Да не би, за да не. прїмѣте накаꙁанїе да не когда прогнѣвает се г͠ь.  ювꙿство прїмѣте своего ꙁаблꙋжⷣенїа  слѣпоты ИМ 170v.9 въ скорѣ тебе на рѹкꙋ въꙁмет, да не когда прѣтъкнеш о камень ногы твое Кипр 237.20.