Речник на Патриарх Евтимий
кѵрлъ  
кѵрлъ м ЛИ (1) Св. Кирил Александрийски (ум. 444) – ранновизантийски църковен деятел, един ит отците на Църквата, александрийски патриарх (412–444). же въ свѧтыхѡт(ь)цъ нашх  їерархъ: Васлїа Велкааго, Гргорїа Богослѡва  Іѡанна Ꙁлатѡѹстааго, Аѳанасїа, Кѵрїлла, Нїколаа, же въ Мѵрѣх ЛЙЗ 286.31