Речник на Патриарх Евтимий
коло  
коло -колесе ср (3) Колело, уред за мъчение. бѣс подвѕаахѹ се на ꙁлаа потыкающе. Готоваахѹ се колеса. мъеве ѡстрм бѣхѹ Нед 603v.27 ковѣхѹ мъе • колеса готоваахѹ • въспалꙗахѹ ѡгнь •  просто въсакь вдь мѹкамь готоваахѹ Нед 608v.17 аще  къ кѡлес ѡтвѡдѧть, аще  къ кѡнѡбемь, аще на меѧ л ѡгнь. страха х не ѹбѡйте сѧ Филот 91.15