Речник на Патриарх Евтимий
константнъ  
константнъ м ЛИ (92) 1. Константин – Флавий Валерий Константин Август (Константин I Велики), римски император (306–337). се рекоше. ꙗко велкаⷢо кѡнꙿстантїна ть поⷭ єсть, єгоже пост се крⷭтт се хоте ИМ 171v.2 Въсхотѣ же того т цр͠ь константінь, нъ бжⷭтвномѹ сѹдѹ того прѣⷣваршѹ, ѻстав Конст 427v.31  прност се слово ѡтд(ь)нїй благоьстваго Кѡнꙿстанꙿтїна ѹдръжат се обыаю двоебраныхъ вѣнꙿават Антим 246.14 Същото ЛИ и в ИМ 171v.7 Конст 424r.3 424r.31 424r.32 424r.33 424r.34 (2) 424r.35 424r.36 424r.37 424r.38 424r.39 424v.10 424v.19 424v.28 424v.40 424v.41 425r.8 425r.13 425r.18 425r.25 425r.31 425r.37 425r.39 425v.4 425v.6 425v.19 425v.20 425v.31 425v.38 425v.39 426r.11 426r.14 426r.17 426r.18 426r.25 426v.2 426v.9 426v.10 426v.17 426v.22 426v.23 427r.16 427r.33 427v.2 427v.9 428r.5 428r.23 428r.27 (2) 428r.33 428r.39 428v.1 428v.6 428v.11 428v.17 428v.18 428v.20 429r.8 429r.17 429r.31 429r.35 429v.14 429v.22 429v.40 430v.41 431v.16 431v.30 432r.36 432v.35 433r.30 435r.6 435r.13 435r.39 436r.41 436v.4 437r.11 438r.15 437r.16 438r.23 438v.10 438v.26 439r.16 439r.32. 2. Константин – Флавий Клавдий Константин Младши (Константин II), римски император (314–340), най-големият син на Константин I Велики. въ пръвые ѹбо десетце праꙁнкь, пръваго своего с͠на кѡнстантіна црⷭтвїа поете санѡмь Конст 436r.33 3. Константин – годеник на св. Филотея Темнишка. Ꙗко ѹбѡ тѫ Константїнь тако неѹтѣшно вдѣ плаѧщѫ. – сце бѡ тоѫ обрѫнкꙋ бѣше проꙁванїе Филот 82.4 Врѣмен же малꙋ прѣшедшꙋ, Кѡнстантїнъ въ прьтньскый ꙁбранъ быст(ь) сань Филот 85.6 Пожста же въ таковѣмь ѹстроен ꙗко лѣт ѕ꙯,  Кѡнстантїнъ кѡ-нецъ жтїа прїѧтъ Филот 85.13 Същото ЛИ и във Филот 84.28.