Речник на Патриарх Евтимий
константовъ  
константовъ прил притеж. от ЛИ (1) Константов; на Константий, на Конста. с͠таа  бл͠женаа єлена съжтелнца кѡнстантова Конст 435r.5