Речник на Патриарх Евтимий
кѵръII  
кѵръ м ЛИ (1) Кир – безсребърник и чудотворец, мъченик от времето на император Диоклециан (284–305).  на стонцѣ сїлѡамл.  с͠тѣмь лѳѡстратѣ с͠тымь кѵ̈рѹ іѡаннѹ храмь Конст 435r.3