Речник на Патриарх Евтимий
камꙑ  
камꙑ -камене м (14) 1. Камък. къ смь  желѣꙁным ꙁѹбцы стрѹгаахѹ.  не к томѹ ꙗко плъть стрѹгаахѹ тѣло мⷱнце, нъ ꙗко камень нѣкы беꙁдѹшьнь Нед 609r.32 пращат братїам повелѣвый съгрѣшенїа, мѡгый ѡт жестокых  неплодных каменей въꙁдвгнѫт ѧдаа Авраамѹ МЕ1-3 339.5 2. Каменен блок, скала.  обрѣть ѹбо камень ꙅѣлѡ высокь, абїе въсхѡдⷮ ꙗкоже боговдець ногда на сїнаскѫѧ, въходть ЙР 16.2 въставъ, пакы на камен въсхождааше,  пръвааго правла своего дръжаше сѧ ЙР 16.22  того крѣпко ност  ѿрѣват, ꙗкоже камень влънамь прраꙁенїа Нед 609v.34 Същото значение и в ЙР 9.21 16.6 16.15 17.30 18.3. 3. Прен. Сила, твърдина на вярата. въѡрѫж сѧ на мыслънаго гѡлїаѳа ꙗкоже дав()дъ. прѧть по древне повѣст камен тр, вѣрѫ глаголѧ  надеждѫ  любовь ЙР 8.22 Тѣмꙿже бож(ь)ствнаа н(ы)нꙗ цр(ъ)кв, на камен вѣрѣ ѹтвръжденна Кипр 227.23. камꙑ несѣкомъ Камък неразсекаем – номинация на Богородица. Ты єс ꙁапеатлѣннаа кнїга, врътоградъ ꙁаклюенный, Гедеѡново рѹно, камень несѣкомый, дверъ ꙁатворенаа Мих 171.21 прѣтъкнѫт о камень Изпитвам затруднение, срещам препятствие.  аще сїе въседѹшьно поженеш, въ скорѣ тебе на рѹкꙋ въꙁмет, да не когда прѣтъкнеш о камень ногы твое. Бѹд непрѣстрашлвь дѹшею въ въсѣхь прклюающх се тебѣ пеалных Кипр 237.20.