Речник на Патриарх Евтимий
кншава  
кншава -ꙑ ж МИ (1) Книшава – местност в Рила до мястото, обитавано от Иван Рилски. Абїє же на дрꙋгѫ въсхѡдѧть гѡрѫ высокѫ ѫже кнїшавѫ обыкѡшѧ окръстнї тѹ ꙁват ЙР 18.2