Речник на Патриарх Евтимий
квотъ  
квотъ м (8) Сандък, кивотът със старозаветните скрижали.  ꙁлатоꙋстоꙷ гл͠ющꙋ ѻ ветхѡⷨ ꙁаконѣ  новѡⷨ. тамⷪ псме, ꙁде же д͠хь. тамо квѡть, ꙁде же д͠ваа ИМ 169r.28 Оꙁанꙿ бѡ нѣкый, мѹжь нарѡть въ Іѹдеѡхь сый. Богоѡтцѹ послѣдѹе Давдѹ срѣст кївѡть ꙁавѣта господнꙗ Кипр 233.4.  кївѡтѹ господню колеснцею носмѹ  Давдѹ прѣд нмь лкьствꙋющꙋ Кипр 233.5. Същото значение и в Кипр 233.8 (2) 233.9 233.10 Теоф 269.21.