Речник на Патриарх Евтимий
кондакъ  
кондакъ м (9) Кондак – църковна песен. Кондак глас ꙯, подобен Теоф 270.1 пѣвц жепоѫт ѡбыныѧ тропарѧ  кондакѧ ЛЙЗ 291.27 Таже въход, таже тропарь  кондакъ свѧтомѹл д(ь)ню СЙЗ 360.17 Същото значение и в Теоф 257.1 ЛЙЗ 292.1 292.6 305.21 Яков 312.10 334.13.