Речник на Патриарх Евтимий
колѣнопоклонене  
колѣнопоклонене -ꙗ ср (4) Коленичене, стоене на колене, коленопреклонение. ѧстаа колѣнопоклоненїа творѧще  пѡстомь бдѣнїемь тѣло ѹдрѫаваѫще Филот 84.3 Слъꙁный же тоѫ како скажѫ стонкъ. непрѣстаннаа въꙁдыханїа, млъанїе красное, непрѣстанныѧ мѡлбы. ѧстаа кѡлѣнопоклѡненїа Филот 87.3 єдно тъїю о правых догматѡх мѹще тъщанїе, въ постѣхꙿ же  колѣннопѡклоннх въ цр(ъ)кв л въ клїахь Кипр 227.11. Същото значение и в Кипр 231.19.