Речник на Патриарх Евтимий
клюмъ  
клюмъ -ꙑ прил (14) 1. Подобаващ, подходящ, полезен, необходим. н҄ъ въ сⷯ въсѣⷯ прѣпобѣждаемь ꙁа въꙁлюбльшаго нась б͠а,  єлка смь поⷣбнаа  клюма Нед 610r.13 бѡ ѡргань себѣ клюмь лютаго сего обрѣть ꙁъмїа Мих 177.6 Сїа рѫкь нашх плѡды, сїе лѫкавых  нестыхь нашх дѣанїй клюмый конець МЕ1-3 338.21 Същото значение и в ЙР 18.22 19.17 19.24 Антим 248.29 МЕ1-3 339.22.19.17 248.29 339.22. 2. Достоен. ѻбае достоть  намъ то любѡ клюмо то прнест Петк 74r.26 ѡт сего свещеннка не въꙁбранꙗт ѡт веере пръваго брака, ꙗвѣ ꙗко женхѹ клюмаго  по правлохь ꙗко непорона, ꙗко ста Антим 244.6 клюмо бꙑт Достойно е, прилично е, подобава. мнѡжцеѫ же  тⷯѣ поⷣбїа жвѡпсѡват, мнѡгѡ паⷱ мнѡжае клюмо бѫдеⷮ  ѕѣлѡ желателно б͠голюбеꙁнымь Петк 74r.8 клюмо же вьсѣко бѫдеⷮ же словѡмь поьтенымь намь Петк 74r.26 вь се блг͠ѡе  бг͠оꙋгѡдное дѣлѡ, не бѫдеⷮ клюмо єже тѡлкое ꙋсръдїе же кꙋпно  желанїе прѣꙁрѣт Петк 74v.14 Същото съчетание и в ЙР 7.10.