Речник на Патриарх Евтимий
ктовъ  
ктовъ прил притеж (1) Китов, който принадлежи на кита, на морско чудовище. такожде ѡт ѡгнѣ  ѡт ѹсть львѡвь  Іѡнѫ ѡт рѣва кѵтова Мих 177.4