Речник на Патриарх Евтимий
късьнъ  
късьнъ -ꙑ прил (1) Бавен, муден. Ѽ несъмысльнї  къснї срⷣцеⷨ вѣроват стнѣ ИМ 171v.4