Речник на Патриарх Евтимий
кедръ  
кедръ м (2) Кедър, иглолистно дърво. тѡгѡ ꙋбѡ ꙁрѧ прⷣпбны съ сѡбѡѫ сѫща ꙗкоже нѣкы кедръ же въ лванѣ мнѡжѫщ сѧ ЙР 10.8  се н(ы)нꙗ божїа ꙗкоже фнїѯь цъвтеть цр(ъ)кв  ꙗко кдрь, же въ Лванѣ Кипр 228.14.