Речник на Патриарх Евтимий
кротъцѣ  
кротъцѣ нареч (1) Кротко, тихо, смирено. ꙗкоⷤ вльц ѡвею ѻблькше се кожею кротцѣ прїдоше къ нмꙋ ИМ 164v.11