Речник на Патриарх Евтимий
кѫпѣль  
кѫпѣль - ж (1) Купел – място или съд за кръщаване. н же въ кꙋпѣл кртⷭ се. н же мӱрѡⷨ помаꙁа се ИМ 169v.20