Речник на Патриарх Евтимий
канонъ  
канонъ м (4) Полистрофична и полиодична жанрова форма във византийската химнография, канон. Таже канон молебьн богородц на глас ѕ꙯ Теоф 264.10 светѣй в꙯ канона на глас а꙯  дрꙋгы на глас в꙯ Теоф 264.11 Канѡн глас а꙯, пѣснь а꙯, їрмос Теоф 264.12 Същото значение и в Теоф 265.13.