Речник на Патриарх Евтимий
г꙯I г꙯II гаврловъ гаврлъ гадане гадательнѣ гадъ галатнъ галатꙗ галере галлескъ галꙗ гвоꙁд гвоꙁдь где гедеоновъ геласе генесъ георге германъ гетъсман глава главꙁна главьнъ глаголаньнъ глаголат глаголъ гладъ гласъ глѹмъ глѹхъ глѫбна глѫбокъ гнлъ гнѹшат сѧ гнѣват сѧ гнѣвъ гнѣвьнъ гнѣꙁдо гобьꙁоване годѣ голгота голатъ голѫбнь голѫбца голѫбь гонене гонт гора гор горѣ горѣт горькъ горьн горьнца горьцѣ горьца господь господьнь господьскъ господьстве господьство господьствѹѧ госпожда гость готоват готовт готовѣ готовъ грабтель граблене градъ градьскъ градьць гражданнъ гражданьство гргоре гробъ гроꙁа гроꙁьнъ громъ грѣховьнъ грѣхъ грѣшьнкъ грѣшьнъ гръдость гръдостьнъ гръдъ грълца гръсть грътань грькъ грььскъ грѧꙁь грѧст грѫбость грѫбѣ грѫбъ гѹбтель гѹбтельство гънат гꙑбѣль гѫба