Речник на Патриарх Евтимий
горѣ  
горѣ нареч (11) 1. Горе, нависоко; на небето. Не сътворш себѣ въсѣкого подобїа, єлка на небес горѣ  єлка на ꙁемл долꙋ ЙП 190.1 Ѡт господа горѣ прꙁывай млость Кипр 236.11 прїд, въ еже освѧтт нас, же гѡрѣ съ ѡтцемь сѣдѧй  ꙁде невдмо съ нам сый СВВ 400.23 Същото значение и в ЛЙЗ 298.21 СЙЗ 366.30 372.15 ЛОглаш 378.19 387.28 Яков 321.14. 2. Нагоре.  того наⷣ въсѣм вѣдѣт б͠а въсакомѹ бл͠гѹ давца.  горѣ въꙁдават къ б͠ѹ рѹцѣ  г͠лат сце • тебе єднаго г͠ съвѣмы б͠а • тебе ц͠ра ꙁнаемь Конст 435v.16 херѹвым  ные слы ть наставше горѣ •  не пръвѣе ѿстѹпше, дондеже къ самомѹ прведоше прѣстолѹ црⷭкомѹ Нед 611r.5