Речник на Патриарх Евтимий
глѹмъ  
глѹмъ м (1) Шега, подигравка. ть бо тебѣ ѡт бога дарова сѧ на славословїе божїе  хвалѫ, ты же того на праꙁнѡсловїа обратль ес  на глѹмы  на скврънаа слѡвеса Филот 88.22